DGI Hallen forside
Booking
 · 
Halbestyrelse
 · 
Om DGI hallen
 · 
DGI Bornholm

Børnefødselsdage i DGI-Hallen. 
                         Alle der ønsker at give deres børn en spændende form for
                          fødselsdag, har mulighed for det ved at leje DGI-Hallen. 

Priseksempel:

2 timers aktivitet i hallen med diverse legetøj stillet til rådighed koster
2 x 248,50 kr. (taksten for 2014)
Derefter har man fri rådighed over det store mødelokale og køkkenet. I kan/må selv medbringe kagemand, sodavand, saftevand med mere.

 

Hvornår hallen er fri og til rådighed, er der mulighed for at undersøge på bookingskemaet: Booking, herefter kan hallen bestilles pr. mail:
                    dgi-hallen@pc.dk 

 

Glemt tøj og andre efterladte genstande.
Mange sager bliver glemt næsten dagligt. Det er et problem for
den som glemmer sine ting og måske især for os i hallen, som
skal sørge for opbevaring og forsøget på at finde ejermanden.
 
I praksis sker der det, at tøjgenstande bliver lagt i en plastbeholder
placeret ved pigernes omklædningsrum. Her kan ejeren selv afhente det.
Smykker, ure, ringe, briller med mere placeres synligt på kontoret.
Her må ejeren så bede hallens personale om at få det udleveret.
 
Glemte sager er hidtil blevet afleveret til politiet ca. 4 gange
årligt, men politiet ønsker fremover kun at modtage sager med
en værdi over 500 kr. Øvrige genstande vil fremover blive
afleveret til "Red Barnet", kontoret på Lille Torv, med salg for øje.
Smykker, ure, ringe vil fortsat blive afleveret til politiet.
DGI-Hallen til konfirmations- og andre fester.
Da vi har haft en del forespørgsler er der taget den beslutning,
at det vil være muligt at udnytte hallen, når den er ledig.
 
Vi holder en rimelig prispolitik af hensyn til borgerne.
Eksempelvis, en konfirmation hvor hallen er til rådighed
for aktiviteter, mens store møderum benyttes til spisning.
Køkkenet er naturligvis til rådighed med hvad der forefindes
af service.
 
Prisen for et sådant arrangement i 6-7 timer vil være ca. 1500 kr.
Henvendelse kan ske til Jørn Lund, telf 4028 2002,
mail: joernlund@privat.dk eller
 
Ved andre arrangementer aftales nærmere om behov og pris!
                                                 Ledig tid i Hallen.
                       Der er fredag eftermiddag kl. 15,30 - 16,45 en ledig haltid.
                       Skulle der være nogen, som kan bruge tiden, så skriv en mail:
                       dgi-hallen@pc.dk
                       Prisen er 248,50 kr. for disse fem kvarter til privat brug.
                       Foreningsprisen er 22 kr.
 


Denne side vedligeholdes via CMS Systemet WEB123